Monday, August 23, 2010

Får det vara lite heroin?

I lördags överskred vi budgeten. Då hade vi, sedan första januari, förbrukat så mycket resurser som Jorden klarar av att generera på ett år. Förra året skedde det den 25:e september, i år alltså en månad tidigare. Lite drygt en vecka tidigare deklarerade Reinfeldt att man vill minska de ekonomiska klyftorna i Sverige genom att sänka skatten för höginkomsttagarna. Ska vi ta och titta lite närmre på det här?

Wednesday, August 18, 2010

Det finns ingen "miljöetik"

"Miljöetik" finns inte. Det låter kanske märkligt, särskilt när det kommer från en miljöpartist. Men miljöfrågorna är inte etiska frågor annat än i den mest triviala betydelsen. Etik handlar om att göra val, avvägningar och prioriteringar utifrån en uppfattning om "det goda". En etisk teori ger svar på frågan "hur bör jag agera i den här situationen?". Miljöfrågor handlar inte om hur vi bör agera i en given situation, utan om hur vi kan agera. De ger oss inget utrymme att välja. Vår miljö är inte något vi kan ha en uppfattning om, den är förutsättningen för våra uppfattningar.

Monday, August 16, 2010

Vad har högern emot kollektivtrafiken?

Precis som i stort sett alla borgerliga bloggare, hickade jag till när jag hörde talas om Carin Jämtin och Ilijan Batljans förslag om butler i tunnelbanan. Sedan tog jag mig tid och läste faktiskt förslaget.

Hållbar arbetsmarknadspolitik

Att höstens val tycks handla om jobben är inget vågat påstående. Men frågan är inte om vi ska ha jobb eller bidrag, som alliansen vill göra gällande, utan om vilken typ av jobb vi vill se och hur vi tänker oss att de skapas. I grund och botten handlar det om synen på människan, samhället och det ekosystem som vi alla är en del av.

Friday, August 13, 2010

Gud är död, länge leve Gud?

"Gud är död" proklamerar Zarathustra i Nietzsches verk Sålunda talade Zarathustra. Den stora tragedin är att vi försöker ta Guds plats som Herre över Världen.

Wednesday, August 11, 2010

Bakåt eller framåt?

Bakåt eller framåt? Mer bidrag eller jobb? Flum eller kunskap? Kolkraft eller ren energi? Politisk styrning eller eget val för äldre? Sedelpress eller ekonomiskt ansvar? Nu har allianspartierna presenterat sin gemensamma valkampanj, och det är en blandning av relevanta frågor och felaktiga motsatspar - där de framåtblickande svaren på frågorna finns i den rödgröna politiken och de felaktiga motsatsparen tydligt visar på allianspartiernas snäva verklighetssyn.

Tuesday, August 10, 2010

Den blinda tron på Vinstintresset

Johan Folin skriver i SvD om hur vinstintresset förbättrar kvaliteten inom skolan, och anklagar Ohly för "att glömma att vinstintresset är en viktig drivkraft till att förbättra sin verksamhet". Jag delar inte riktigt Ohlys syn på friskolor - jag gick själv i en friskola de två sista åren av gymnasiet, och alternativ inom både skola och annan offentlig service är på många sätt väldigt bra. Men precis som Folin påpekar att Ohly glömmer - eller låtsas glömma - de positiva sidorna av vinstintresset, tycks Folin också glömma - eller låtsas glömma - de negativa sidorna.

Saturday, August 7, 2010

Global etik

Det är olyckligt, men kanske inte förvånande, att integrationspolitiken har associerats så starkt med invandringspolitiken. Faktum är ju att de två inte har mer med varandra att göra än med andra områden, såsom skolpolitik, välfärdspolitik, fördelningspolitik o.s.v. "Integration" är inte något som existerar i ett vakuum eller endast berör de som kommer till Sverige från ett annat land. Det är inte integrationspolitiken i sig som är felet, det är hur den samverkar med övriga samhället. Vill man hårddra det kan man säga att det är samhället det är fel på, inte integrationspolitiken.

Friday, August 6, 2010

Om "massflykten"

En hel uppsjö borgerliga bloggar kommenterar de miljöpartister i Botkyrka som väljer att aktivt stödja alliansen där istället för det rödgröna samarbetet. Att det är främst centerbloggar förvånar inte. Självklart är det tråkigt, och självklart kommer man från alliansen göra allt för att slå upp det här stort. Lika självklart tycks det vara att man från centerhåll glömmer bort de centerpartister som väljer att inte jobba för en alliansseger i höst.

Wednesday, August 4, 2010

Vikten av mångfald

Annika Ström Melins krönika i DN visar återigen hur fel högern resonerar, precis som i fallet med det avskaffade Apoteksmonopolet som jag skrev om igår. Hon jämför de svenska fjällstationernas utveckling och möjligheten att köpa en trerätters middag med vin i fjällen, med omvandlingen av offentligt finansierad välfärd till en kundmarknad. I högerns värld finns bara ett antingen eller - antingen ett helstatligt eller helprivat alternativ.

Tuesday, August 3, 2010

Vad hände med medborgarperspektivet?

Dagens kanske största överraskning kommer i form av en vettig krönika i SvD, som dessutom inte bara kritiserar regeringen utan kritiserar dess enastående ideologiska enögdhet. Det handlar om hur privatiseringar inte alltid är bra, ibland rent dåliga - med ett Apotektsmonopolets avskaffande som ett tydligt exempel.

Monday, August 2, 2010

Skolk i betyget? Nej tack.

Utbildningsminister Björklund vill att skolk ska föras in i betyget rapporteras det idag. Ännu ett steg från de liberala värderingar som FP säger sig värna, och ännu en repressiv efteråtgärd. På en del borgerliga bloggar nämns en undersökning på Aftonbladet, där runt 60% tycker det är ett bra förslag, som tecken på att man är rätt ute. Ja, om man fiskar populistiska röster kanske. Hårdare tag är något som tycks vara bra för opinionssiffrorna, men som sällan eller aldrig löser några problem.

Sunday, August 1, 2010

Om det där med prioriteringar

"Vi måste göra tydliga nationella prioriteringar för att klara klimatet, jobben och välfärden" skriver Maud Olofsson på DN Debatt idag. Hon fortsätter -
"Centerpartiet vill därför sälja ut delar av Vattenfall och använda 10 miljarder kronor i aktiekapital i ett nytt spjutspetsbolag – Framtidsenergi AB." Att vi behöver göra tydliga nationella prioriteringar är alldeles riktigt, och seriösa satsningar på ny teknik är även det klokt. Men att uppnå detta genom delvis utförsäljning av Vattenfall är helt fel väg att gå.