Friday, July 30, 2010

Det handlar om solidaritet

Ett vanligt argument till försvar för välfärden är "nästa gång kan det vara du eller någon dig närstående som blir sjuk/arbetslös/i behov av hjälp". Det är kanske ett tydligt argument, men det är inte särskilt bra. Argumentation baserad på egenintresse bygger, om inte alltid så väldigt ofta, på teorin om människan som i grunden egoistisk. Om alla gör vad som är bra för dem själva, blir slutresultatet också bra. Känns det igen?

Saturday, July 24, 2010

De onödiga, undervärderade och framtida jobben

"Jobbar vi i onödan?" är en fråga som sociologen Roland Paulsen från Uppsala universitet ställer sig i en ny bok, och som dryftas i en intervju i torsdagens SvD. Det är en intressant och tankeväckande fråga, som jag skrivit om tidigare (den gången på engelska). Enligt Paulsen har vi idag en hel del jobb som sysselsätter för många, utförs i onödan eller rentav är skadliga. Ny teknik och nya uppfinningar har gjort att vi är mer effektiva, men vi jobbar (minst) lika mycket idag som vi gjorde förr.

Friday, July 23, 2010

Kilometerskatt och skogsindustri

NTs ledare ondgör sig idag över det rödgröna förslaget om kilometerskatt. Man kommenterar Marie S Arwidsons debattartikel i gårdagens DN som också den var kritisk till kilometerskatten. Arwidsons kritik tycks framförallt handla om hur kilometerskatten ska utformas, men det är fortfarande tid kvar till valet och det är ju ännu inte spikat exakt hur den ska se ut. NTs ledare, däremot, verkar mer rikta in sig på att en kilometerskatt skulle vara en potentiell katastrof för den svenska skogsindustrin - och missar då fullständigt poängen som jag ser det.

Miljömedvetenhet kostar

I dagens DN (verkar bara vara pappersversionen) finns en artikel om någon boende i Stockholm som reagerar på att han får betala mer för att han källsorterar. Det handlar bara om 50kr, men som han säger - "det är inte pengarna, det är principen". Samma resonemang finner man hos Lotta Gröning i Expressens intervju med Peter Eriksson - "Är dulågavlönad, sliter med höga elräkningar och är beroende av bilen blir det tuffti miljöpartiets samhälle" (sic). Så fruktansvärt tröttsamt.

Sunday, July 11, 2010

Oljesjukan

För ovanlighetens skull läser jag idag en krönika som inte är helt uppåt väggarna av Wolodarski i DN. Han skriver om "oljesjukan", att "ett land med gott om olja förvandlas lätt till ett slagfält om resurser, där kampen om tillgångarna suger musten ur samhällets produktiva krafter".Visserligen missar han den stora poängen i sin utgångspunkt, men det vore varken Wolodarski eller DN annars.

Saturday, July 10, 2010

Om energieffektivisering

För ett tag sen var jag på ett föredrag om energieffektivisering, och särskilt ett av exemplen som nämndes fastnade ordentligt. Det handlade om kylvaror i matbutiker, och det visade så väldigt tydligt hur många av problemen vi ställs inför är komplexa och ställer krav på övergripande lösningar, något som också klart tydliggör att vi behöver politik för att hantera de problem vi ställs inför.

Den falska dikotomin

Det finns en falsk dikotomi mellan staten och individen, något som blir väldigt tydligt i borgerlig "liberal" kritik av den rödgröna politiken. Det framställs ofta som om att vi rödgröna vill frånta individen sitt ansvar och lägga över allt på någon Sovjetisk superstat. Men staten är inget annat än de individer som utgör den.